program

Vstup voľný

Sprievodný program počas celého dňa so začiatkom o 10.00 hod.
Jarmok remesiel / A MNOHO INÉHO
Majster Hoľma / UKÁŽKY VÝROBY KERAMIKY, TVORIVÁ DIELŇA
Sokoliari Kráľa Svätopluka / KOVÁČSKA VYHŇA, ŽARNOV, PEČENIE CHLEBA, HRNČIARSTVO, LUKOSTREĽBA

10.00 hod.

Dobový spolok SATYROS

ZÁBAVNÁ KOMENTOVANÁ MÓDNA PREHLIADKA
(PRE DETI OD 3 ROKOV)

10.00 hod.
11.00 hod.

Divadlo Kapor na scéne

„O PSÍČKOVI A MAČIČKE“, PREDSTAVENIE PRE DETI

11.00 hod.
12.00 hod.

Sokoliari Kráľa Svätopluka

VYSTÚPENIE S OPERENÝMI DRAVCAMI

12.00 hod.
13.00 hod.

Otvorenie podujatia

PRIVÍTANIE NÁVŠTEVNÍKOV HLAVNÝMI ORGANIZÁTORMI

13.00 hod.
13.30 hod.

Bačovské trio FS Tiešňavan FS Podhradie

13.30 hod.
15.00 hod.

Martin Brxa

SÚŤAŽ V PLIESKANÍ BIČOM NA HLUČNOSŤ ZA
ÚČASTI KOMISÁRA SLOVENSKÝCH REKORDOV

15.00 hod.
16.00 hod.

Sokoliari Kráľa Svätopluka

16.00 hod.
17.00 hod.

Nebeská muzika

17.00 hod.
18.00 hod.

Celonárodné plieskanie bičom

MERANIE DO KNIHY SLOVENSKÝCH REKORDOV

18.00 hod.
18.30 hod.

ARZÉN

KAPELA VEČERA

18.30 hod.

Svojou účasťou na podujatí dáva návštevník súhlas s vyhotovením podobizní, obrazových snímok, obrazových a zvukových záznamov
a obrazovo-zvukových záznamov a jeho iných prejavov osobnej povahy ako aj s ich zverejnením.
Zmena programu vyhradená.